Политика за Covid-19

Хотел „Вила Еуфория“ предоставя на своите гости качествено и комфортно обслужване с любезен персонал и стилно и модерно оборудване. В условията на COVID-19 предприехме следните мерки, които да подсигурят спокойствието и сигурността на гостите и служителите ни. Хотелът спазва препоръките, утвърдени от Министерството на туризма и регламентирани от Европейската комисия към Европейския съюз с цел гарантиране безопасността по време на ваканцията Ви. 

I. Осигуряване на безопасността на служителите

Изготвен е план за действие за функционирането на хотелския обект, съобразно препоръките и указанията на националните органи на общественото здраве за ограничаване на коронавирусната инфекция, който включва конкретни процедури за действия и управление на случаи със заразени и техните възможни контакти, както и за превенция и спазване на противоепидемичните мерки.

Осигурени са лични защитни средства за всички служители в различните звена на хотела: маска или лицев щит, ръкавици и др. Извършва се ежедневна проверка на здравния статус на служителите. Не се допускат на работа служители с прояви на остри респираторни симптоми и температура над 37,50С. При евентуален случай на човек от персонала с COVID-19 се уведомява РЗИ и се следват техните инструкции.

Извършва се своевременен одит на хигиената с цел установяване на съответствие с наложените изисквания и се следят критичните точки в помещенията. 

II. Осигуряване на безопасността на гостите

При настаняване на гостите в хотела, на Рецепция се извършва проверка на температурата. Клиенти с температура над 37,50С няма да бъдат допуснати. В хотела са поставени на видни и достъпни места дезинфектанти за използване от гостите. В случай на ясни признаци на коронавирус на гост, като видимо влошено общо състояние, придружено със затруднено дишане, кашлица и установена висока температура над допустимите за нормални стойности, се уведомяват здравните власти.

Всички стаи за гости, лоби бара, рецепцията, ресторанта, басейните, терасата се почистват и дезинфекцират по установения ред, въведен в хотел „Вила Еуфория“. 

Хотел „Вила Еуфория“ следи текущите изисквания на МЗ, РЗИ, МТ, и ще актуализира своята COVID политика своевременно.